Vælg en side

ELEMENT

vi har værdi elementer
Forside > Hvad er Ego

hvad er ego?

Egoet er noget i vores indre, som bidrager til vores overlevelse i denne verden. Sigmund Freud beskrev vores Ego som rytteren der red på en hest – hesten var de ubevidste drifter og Egoet var den bevidste del der prøvede at styre og tøjle drifterne.

Vores Ego udvikles lige fra de tidlige barndomsår til en fuldt udviklet personlighed når vi bliver voksne. Ego’et og vores personlighed er vores identitet, det menneske vi oplever som os selv, det vi viser udadtil, og lader verden se.

Så det, at have et Ego, betyder ikke at du er egoistisk i den negative form. Egoisme er dog en vigtig del at bevare.

Fordi der er abosolut ikke noget i vejen med dit Ego – du kan faktisk ikke skaffe dig af med dit Ego, og det ville heller ikke være særligt hensigtsmæssigt hvis du gjorde. 

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02