Vælg en side

TID

hvad er tid og hvad kan vi bruge den til?
Forside > Hvad er tid

hvad er tid?

Tid er et abstrakt begreb, som i den lineære tidsforståelse oftest bruges om hændelsers konstante bevægelse fra fortid til nutid og fremtid. Tiden måles i år, måneder, uger, dage, timer, minutter og sekunder. Tiden kan også være intervallet mellem to hændelser. SI-enheden for tid er sekund.

Ud fra den fastlægges de store enheder som minuttet, timen, døgnet, ugen, måneden, året og århundredet. Det betyder, at man stadig bruger sumerernes 60-talsystem til tidsangivelse og ikke decimalsystemet. Først med enheden år kan den moderne tællemåde bruges. Tilsvarende er der intet fastlagt forhold mellem sekund, minut, time, døgn og uge på den ene side og måned og år på den anden.

Minuttet, timen og døgnet er officielle ikke-SI enheder, der accepteres til anvendelse sammen med det internationale system.

Opfattelsen af tid er imidlertid helt afhængig af den kulturelle og filosofiske baggrund. I nyere fysik har man bevæget sig bort fra den forståelsen af tid som et absolut lineært begreb, og i relativitetsteorien er samtidighed et relativt begreb.

En meget berømt amerikansk fysiker, John Wheeler, har brugt følgende definition:
”Tid er naturens metode til at undgå, at alting sker på en gang”

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02