Vælg en side

LIV

Hvad er liv og hvad betyder det for os?
Forside > Hvad er liv

hvad er liv?

Liv er en egenskab som alle organismer har tilfælles. Der eksisterer forskellige former for liv, f.eks. planter, dyr, svampe, protister, arkæer og bakterier.

Levende organismer består af én eller flere celler, der har et stofskifte og kan opretholde en indre balance (homøostase), ligesom de kan vokse, reagere på stimuli og formere sig. De kan desuden tilpasse sig deres omgivelser. Indtil nu kendes liv kun fra biosfæren på Jorden. Kulstof, nitrogen og vand er vigtige komponenter for liv.

Organismer uden cellekerne som også kaldes Prokaryoter har en typisk diameter på 0,1-10 um – og organismer med cellekerne kaldet Eukaryoter har en typisk diameter på 10-100 um.

Minuttet, timen og døgnet er officielle ikke-SI enheder, der accepteres til anvendelse sammen med det internationale system.

Opfattelsen af tid er imidlertid helt afhængig af den kulturelle og filosofiske baggrund. I nyere fysik har man bevæget sig bort fra den forståelsen af tid som et absolut lineært begreb, og i relativitetsteorien er samtidighed et relativt begreb.

En meget berømt amerikansk fysiker, John Wheeler, har brugt følgende definition:
”Tid er naturens metode til at undgå, at alting sker på en gang”

Dig og tid

Når du tænker på tid, hvad tænker du så? Tænker du på noget du skal i morgen? Noget du skal nå inden noget andet? Eller tænker du vækkeuret der vækker dig klokken 6 om morgenen? Nogle mener at tiden er den 4 dimiention. Dette begrundes på følgende måde. Hvis du skal mødes med en ven angiver du 3 dimentioner, altså stedet. Men det er også nødvendigt med en 4 dimention nemlig tidspunktet. Ellers kan i ikke mødes sammen-tidigt. Og hvis i kun aftaler tidpunktet og ikke stedet vil i ikke kunne mødes samme-sted. Det er sikkert også derfor vi siger om noget der er sket i fortiden at det “..fandt sted”.

Tid er ikke noget man kan se. Man kan se målingen af tid på f.eks. et ur, ligesom man kikker på en linial for at konstatere at noget er 10 centimeter. Og ligesom man kan udvikle et øjemål kan man udvikle en fornemmelse for en tidsperiode. Nogle kan ligefrem programmere sigselv til at vågne på et bestemt tidspunkt om morgenen.

Følelsen af tid er også et interssant emne. Vi opererer med tre tidsperspektiver som dimentionelt føles som foran os, i os og bag os. Disse er følgende tre:

  • Fortid (Bagved os)
  • Nutid (Ved eller i os)
  • Fremtid (Foran os)

Fortiden er tid der er brugt, nutiden er tiden der bruges lige nu og samme øjeblik ordet “nu” er læst er det faktisk blevet fortid. Så er der fremtiden som konstant kommer imod os med eller uden planlægning eller bevisthed. Vi kommer mere ind på disse tre perspektiver på særskilte undersider til denne side.

    https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02