Vælg en side

FØLELSER

Følelser er en del af vores biologiske udrustning
Forside > Hvad er Følelser

hvad er følelser?

Følelser er en kropslig reaktion med et psykisk udtryk. En følelse fortæller os hvad der glæder os og hvad der gør os kede af det. Den kan mobilisere os til at handle, overleve eller tilpasse os den verden vi lever i både i relation til mennesker tæt på os og det samfund vi lever i. Den er som en GPS der vælger et mål for os og foreslår ruten derhen.

På denne sektion vil vi gå lidt i dybden omkring vores følelser og hvad de betyder for os og vores liv. Emnet er enormt og vi kan naturligvis ikke dække det hele, men vi vil gøre vores bedste.

Vi kan opdele vores følelser i fire forskellige områder. Oplevelse, kropslig, kognitiv og adfærd. En følelse kan være svær at definere så en opdeling i fire aspekter kan hjælpe os til at nærme os en forståelse af, hvad en følelse er.

Den indre oplevelse

Først og fremmest er en følelse en indre oplevelse. F.eks. oplevelsen af glæde, når man er glad og af smerte, længsel og fortvivlelse, når man er i sorg. Oplevelsessiden er den vigtigste side af en følelse, men samtidig den side, der er sværest at beskrive. Det poetiske metaforiske billedsprog, har haft størst succes med at beskrive denne side. Angst er blevet beskrevet som en oplevelse af sammensnøring og lammelse. Sorg som en tilstand af hjemløs kærlighed. Glæde som en oplevelse af at det bobler og sprudler. Vrede som en oplevelse af en vulkan, der går i udbrud. Skam som en trang til at krybe i et musehul. Misundelse som en tilstand, der gør en grøn osv.

Kropslig følelse

Følelser har også en kropslig side. Når man fx bliver ked af det, vil kroppen typisk reagere ved at brystkassen og halsen trækker sig sammen, så man føler, at man får en klump i halsen, og man får tåre bag og måske i øjnene. Det kropslige aspekt kan nogle gange være ret utydeligt. Andre gange kan det opleves som meget tydeligt som f.eks. ved stærk angst med sveden, hjertebanken og åndenød.

Den kognitive følelse

Der er også en kognitive side af følelser. Den kognitive side af følelser er vores viden og tanker om følelsen. F.eks. hvad det er for en slags følelse, som vi oplever, og hvad, der har udløst den: ”Jeg oplever vrede, og det skyldes, at jeg oplever uretfærdighed og afmagt, fordi jeg er forhindret i at realisere vigtige legitime behov, ønsker og værdier.”

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02