Vælg en side

Fejltagelser vil gøre en af to ting for os:

det vil enten tvinge os til at krybe ind i et sikkert sted, hvor komfort bliver vigtigere end præstation;

Eller det vil strække grænserne for vores ambition.

Sidstnævnte vil inspirere os til at anvende de erfaringer, vi lærte af fejltagelsen vores næste udfordring.

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02