LIV

Vores liv
Forside > Hvad er tid

hvad er tid?

Tid er et abstrakt begreb, som i den lineære tidsforståelse oftest bruges om hændelsers konstante bevægelse fra fortid til nutid og fremtid. Tiden måles i år, måneder, uger, dage, timer, minutter og sekunder. Tiden kan også være intervallet mellem to hændelser. SI-enheden for tid er sekund.

Ud fra den fastlægges de store enheder som minuttet, timen, døgnet, ugen, måneden, året og århundredet. Det betyder, at man stadig bruger sumerernes 60-talsystem til tidsangivelse og ikke decimalsystemet. Først med enheden år kan den moderne tællemåde bruges. Tilsvarende er der intet fastlagt forhold mellem sekund, minut, time, døgn og uge på den ene side og måned og år på den anden.

Minuttet, timen og døgnet er officielle ikke-SI enheder, der accepteres til anvendelse sammen med det internationale system.

Opfattelsen af tid er imidlertid helt afhængig af den kulturelle og filosofiske baggrund. I nyere fysik har man bevæget sig bort fra den forståelsen af tid som et absolut lineært begreb, og i relativitetsteorien er samtidighed et relativt begreb.

En meget berømt amerikansk fysiker, John Wheeler, har brugt følgende definition:
”Tid er naturens metode til at undgå, at alting sker på en gang”

Dig og tid

Når du tænker på tid, hvad tænker du så? Tænker du på noget du skal i morgen? Noget du skal nå inden noget andet? Eller tænker du vækkeuret der vækker dig klokken 6 om morgenen? Nogle mener at tiden er den 4 dimiention. Dette begrundes på følgende måde. Hvis du skal mødes med en ven angiver du 3 dimentioner, altså stedet. Men det er også nødvendigt med en 4 dimention nemlig tidspunktet. Ellers kan i ikke mødes sammen-tidigt. Og hvis i kun aftaler tidpunktet og ikke stedet vil i ikke kunne mødes samme-sted. Det er sikkert også derfor vi siger om noget der er sket i fortiden at det “..fandt sted”.

Tid er ikke noget man kan se. Man kan se målingen af tid på f.eks. et ur, ligesom man kikker på en linial for at konstatere at noget er 10 centimeter. Og ligesom man kan udvikle et øjemål kan man udvikle en fornemmelse for en tidsperiode. Nogle kan ligefrem programmere sigselv til at vågne på et bestemt tidspunkt om morgenen.

Følelsen af tid er også et interssant emne. Vi opererer med tre tidsperspektiver som dimentionelt føles som foran os, i os og bag os. Disse er følgende tre:

  • Fortid (Bagved os)
  • Nutid (Ved eller i os)
  • Fremtid (Foran os)

Fortiden er tid der er brugt, nutiden er tiden der bruges lige nu og samme øjeblik ordet “nu” er læst er det faktisk blevet fortid. Så er der fremtiden som konstant kommer imod os med eller uden planlægning eller bevisthed. Vi kommer mere ind på disse tre perspektiver på særskilte undersider til denne side.

    https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02