FØLELSER

Følelser er en del af vores biologiske udrustning
Forside > Hvad er Følelser

hvad er følelser?

Vi har mange forskellige følelser. Vi har bl.a. dem som vi kalder vores 7 grundfølelser som er vrede, afsky, tristhed, overraskelse, frygt, foragt og glæde. Vi føler fx frygt og angst, hvis der er fare på færde, og vi oplever, at vi er truede. Vi føler vrede, hvis nogen eller noget overskrider vores grænser, eller står i vejen for realisering af behov og mål, der er vigtige for os.

De grundfølelser vi har er nogle vi har med fra fra vi bliver født. Så vi behøver ikke at lære vores grundfølelser. De er der fra fødslen af og sørger for et handleberedskab.

Ud over vores grundfølelser har vi også sociale følelser: Det er bl.a. skam, skyld, misundelse, stolthed. Disse følelser har ligesom vores grundfølelser en vigtig funktion.

Vi kan opdele vores følelser i fire forskellige områder. Oplevelse, kropslig, kognitiv og adfærd. En følelse kan være svær at definere så en opdeling i fire aspekter kan hjælpe os til at nærme os en forståelse af, hvad en følelse er.

Den indre oplevelse

Først og fremmest er en følelse en indre oplevelse. F.eks. oplevelsen af glæde, når man er glad og af smerte, længsel og fortvivlelse, når man er i sorg. Oplevelsessiden er den vigtigste side af en følelse, men samtidig den side, der er sværest at beskrive. Det poetiske metaforiske billedsprog, har haft størst succes med at beskrive denne side. Angst er blevet beskrevet som en oplevelse af sammensnøring og lammelse. Sorg som en tilstand af hjemløs kærlighed. Glæde som en oplevelse af at det bobler og sprudler. Vrede som en oplevelse af en vulkan, der går i udbrud. Skam som en trang til at krybe i et musehul. Misundelse som en tilstand, der gør en grøn osv.

Kropslig følelse

Følelser har også en kropslig side. Når man fx bliver ked af det, vil kroppen typisk reagere ved at brystkassen og halsen trækker sig sammen, så man føler, at man får en klump i halsen, og man får tåre bag og måske i øjnene. Det kropslige aspekt kan nogle gange være ret utydeligt. Andre gange kan det opleves som meget tydeligt som f.eks. ved stærk angst med sveden, hjertebanken og åndenød.

Den kognitive følelse

Der er også en kognitive side af følelser. Den kognitive side af følelser er vores viden og tanker om følelsen. F.eks. hvad det er for en slags følelse, som vi oplever, og hvad, der har udløst den: ”Jeg oplever vrede, og det skyldes, at jeg oplever uretfærdighed og afmagt, fordi jeg er forhindret i at realisere vigtige legitime behov, ønsker og værdier.”

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02