Trivsel er et resultat af, hvordan vi behandler hinanden. Motivation er, hvordan vi bruger hinanden

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02