Du kan ikke begynde et nyt kapitel af dit liv hvis du bliver ved med at læse det foregående.

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02