Den første til at undskylde er den modigste.
Den første til at tilgive er den stærkeste.
Den første til at glemme er den lykkeligste.

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02