Den der aldrig har gjort fejltrin, som er værd at skjule, har sjældent gjort fremskridt, som er værd at vise.

https://calendly.com/mindfitctrl/coachingsession?month=2021-02